دانش و فناوری
کد خبر : 33722
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - 11:27

ذوق زدگی آمریکا از تداوم ناآرامی‌های ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، نتوانست ذوق زدگی خود را نسبت به تداوم ناآرامی ها در ایران و روز دانشجو پنهان کند و به رغم سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران، مدعی حمایت از ایرانیان شد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، نتوانست ذوق زدگی خود را نسبت به تداوم ناآرامی ها در ایران و روز دانشجو پنهان کند و به رغم سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران، مدعی حمایت از ایرانیان شد.