دانش و فناوری
کد خبر : 33712
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - 10:27

واکنش به وقایع ایران در مجله «تایم»

مجله «تایم»، «زنان ایران» را به عنوان «قهرمان سال ۲۰۲۲» جهان برگزید.

مجله «تایم»، «زنان ایران» را به عنوان «قهرمان سال ۲۰۲۲» جهان برگزید.