دانش و فناوری
کد خبر : 33709
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - 09:27

نشست بی سابقه رئیس جمهور چین با سران ۱۴ کشور عربی در ریاض/ شی جین پینگ با سفر در خاورمیانه به دنبال چیست؟

این سفر در راستای مشارکت در دو نشست مهم جداگانه انجام می‌شود؛ بنابراین، یکی از نشست‌ها با حضور شی جین پینگ میان چین و سران کشور‌های عربی و نشست دیگر نیز با حضور وی میان چین و سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود.

نشست بی سابقه رئیس جمهور چین با سران ۱۴ کشور عربی در ریاض/ شی جین پینگ با سفر در خاورمیانه به دنبال چیست؟

این سفر در راستای مشارکت در دو نشست مهم جداگانه انجام می‌شود؛ بنابراین، یکی از نشست‌ها با حضور شی جین پینگ میان چین و سران کشور‌های عربی و نشست دیگر نیز با حضور وی میان چین و سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود.