دانش و فناوری
کد خبر : 33705
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - 08:27

رئیس جمهور پرو پس از انحلال کنگره دستگیر شد

رئیس جمهور پرو ساعاتی پس از تلاش برای انحلال کنگره دستگیر شد.

رئیس جمهور پرو ساعاتی پس از تلاش برای انحلال کنگره دستگیر شد.