دانش و فناوری
کد خبر : 33691
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - 00:27

نشست بی سابقه رئیس جمهور چین با سران ۱۴ کشور عربی در ریاض/ سفر شی جین پینگ در خاورمیانه به دنبال چیست؟

این سفر در راستای مشارکت در دو نشست مهم جداگانه انجام می‌شود. براین اساس، یکی از نشست‌ها با حضور شی جین پینگ میان چین و سران کشورهای عربی و نشست دیگر نیز با حضور وی میان چین و سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود.

نشست بی سابقه رئیس جمهور چین با سران ۱۴ کشور عربی در ریاض/ سفر شی جین پینگ در خاورمیانه به دنبال چیست؟

این سفر در راستای مشارکت در دو نشست مهم جداگانه انجام می‌شود. براین اساس، یکی از نشست‌ها با حضور شی جین پینگ میان چین و سران کشورهای عربی و نشست دیگر نیز با حضور وی میان چین و سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود.