دانش و فناوری
کد خبر : 33595
دوشنبه - 14 آذر 1401 - 13:27

در شرایط فشار و تهدید مذاکره نمی‌کنیم/ روابط با چین رو به رشد و موفق بوده است

امروز دوشنبه، چهاردهم آذر ماه ۱۴۰۱ نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد و ناصر کنعانی به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون مسائل مختلف سیاست خارجی پاسخ داد.

در شرایط فشار و تهدید مذاکره نمی‌کنیم/ روابط با چین رو به رشد و موفق بوده است

امروز دوشنبه، چهاردهم آذر ماه ۱۴۰۱ نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد و ناصر کنعانی به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون مسائل مختلف سیاست خارجی پاسخ داد.