دانش و فناوری
کد خبر : 33583
دوشنبه - 14 آذر 1401 - 08:27

تظاهرات در ایتالیا در اعتراض به ارسال سلاح به اوکراین

صدها معترض روز یکشنبه در مرکز شهر میلان در اعتراض به ارسال سلاح به اوکراین و تحریم ها علیه روسیه تظاهرات کردند.

صدها معترض روز یکشنبه در مرکز شهر میلان در اعتراض به ارسال سلاح به اوکراین و تحریم ها علیه روسیه تظاهرات کردند.