دانش و فناوری
کد خبر : 33581
دوشنبه - 14 آذر 1401 - 08:27

نخستین کشتی حامل غلات اوکراین وارد اتیوپی شد

تارنمای ریاست جمهوری اوکراین از رسیدن نخستین کشتی با عنوان برنامه انسان دوستانه «ارسال غلات اوکراین» به کشور آفریقایی اتیوپی خبر داد.

تارنمای ریاست جمهوری اوکراین از رسیدن نخستین کشتی با عنوان برنامه انسان دوستانه «ارسال غلات اوکراین» به کشور آفریقایی اتیوپی خبر داد.