دانش و فناوری
کد خبر : 33578
دوشنبه - 14 آذر 1401 - 08:27

عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد

منابع خبری از انتقال عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان به زندان جهت درمان و انجام معاینات پزشکی خبر دادند.

منابع خبری از انتقال عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان به زندان جهت درمان و انجام معاینات پزشکی خبر دادند.