دانش و فناوری
کد خبر : 33569
یکشنبه - 13 آذر 1401 - 17:27

ادعای آمریکا درباره سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران

مدیر اطلاعات ملی آمریکا با تکرار ادعاها درخصوص انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه گفت که مسکو به دنبال انواع دیگر تسلیحات ایرانی است.

مدیر اطلاعات ملی آمریکا با تکرار ادعاها درخصوص انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه گفت که مسکو به دنبال انواع دیگر تسلیحات ایرانی است.