دانش و فناوری
کد خبر : 33565
یکشنبه - 13 آذر 1401 - 15:27

تمسخر جو بایدن توسط نخست وزیر هلند

مارک روته، نخست وزیر هلند، پس از برتری مقابل تیم گرگ برهالتر، رئیس جمهور آمریکا را مورد تمسخر قرار داد.

مارک روته، نخست وزیر هلند، پس از برتری مقابل تیم گرگ برهالتر، رئیس جمهور آمریکا را مورد تمسخر قرار داد.