دانش و فناوری
کد خبر : 33554
یکشنبه - 13 آذر 1401 - 13:29

محک تانک پیشرفته و خودران آلمان در میدان اوکراین

آلمان با نسل پنجم ربات‌های خودران و بدون سرنشین شبیه به تانک خود اوکراین را در جنگ با روسیه مسلح می‌کند.

آلمان با نسل پنجم ربات‌های خودران و بدون سرنشین شبیه به تانک خود اوکراین را در جنگ با روسیه مسلح می‌کند.