دانش و فناوری
کد خبر : 33553
یکشنبه - 13 آذر 1401 - 13:29

ایلان ماسک: در مغز بچه خودم هم تراشه می‌گذارم

ایلان ماسک مدعی شده که می‌تواند در صورت لزوم تراشه نورالینک را در جمجمه یکی از فرزندان خودش بکارد چون این کار به‌نظرش خطری ندارد.

ایلان ماسک مدعی شده که می‌تواند در صورت لزوم تراشه نورالینک را در جمجمه یکی از فرزندان خودش بکارد چون این کار به‌نظرش خطری ندارد.