دانش و فناوری
کد خبر : 33552
یکشنبه - 13 آذر 1401 - 13:29

اولویت حمایت از معترضان ایران است نه احیای برجام

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تأکید کرد که در حال حاضر اولویت واشنگتن حمایت از اغتشاشات در ایران و نه مذاکرات با آن است.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تأکید کرد که در حال حاضر اولویت واشنگتن حمایت از اغتشاشات در ایران و نه مذاکرات با آن است.