دانش و فناوری
کد خبر : 33472
شنبه - 12 آذر 1401 - 08:27

چین: هزینه بحران‌سازی‌های آمریکا را اروپایی‌ها می‌دهند

ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امورخارجه چین، در انتقاد از سیاست بهره جویانه آمریکا از به اصطلاح متحدان اروپایی خود گفت، در واقع اروپایی‌ها هستند که هزینه بحران سازی‌های آمریکا را می‌دهند.

ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امورخارجه چین، در انتقاد از سیاست بهره جویانه آمریکا از به اصطلاح متحدان اروپایی خود گفت، در واقع اروپایی‌ها هستند که هزینه بحران سازی‌های آمریکا را می‌دهند.