دانش و فناوری
کد خبر : 33457
جمعه - 11 آذر 1401 - 17:28

انفجار در مسجد کابل کشته و زخمی برجای گذاشت

وقوع انفجار در مسجد ” ایمان ” در خیابان دار الامان شهر کابل شماری کشته یا زخمی برجای گذاشت.

وقوع انفجار در مسجد ” ایمان ” در خیابان دار الامان شهر کابل شماری کشته یا زخمی برجای گذاشت.