دانش و فناوری
کد خبر : 33454
جمعه - 11 آذر 1401 - 17:28

تانک‌های اسقاطی آلمان در راه اوکراین!

آلمان در ادامه کمک‌های تسلیحاتی خود به اوکراین، قرار است هفت تانک گپارد به این کشور تحویل دهد.

آلمان در ادامه کمک‌های تسلیحاتی خود به اوکراین، قرار است هفت تانک گپارد به این کشور تحویل دهد.