دانش و فناوری
کد خبر : 33441
جمعه - 11 آذر 1401 - 11:31

برآورد بانک جهانی از هزینه بازسازی اوکراین

رئیس بانک جهانی گفت که بازسازی اوکراین پس از پایان نزاع در این کشور به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.

رئیس بانک جهانی گفت که بازسازی اوکراین پس از پایان نزاع در این کشور به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.