دانش و فناوری
کد خبر : 33434
جمعه - 11 آذر 1401 - 09:30

آمریکا رهبران القاعده در هند و طالبان پاکستان را تحریم کرد

وزارت امورخارجه آمریکا پنجشنبه شب رهبران القاعده در شبه قاره هند و نیز طالبان پاکستان را تحریم کرده است.

وزارت امورخارجه آمریکا پنجشنبه شب رهبران القاعده در شبه قاره هند و نیز طالبان پاکستان را تحریم کرده است.