دانش و فناوری
کد خبر : 33402
پنجشنبه - 10 آذر 1401 - 10:36

کشته‌شدن ۱۵ تن در انفجار مدرسه مذهبی در افغانستان

به گفته مقامات محلی افغانستان، در انفجار یک مدرسه مذهبی در استان سمنگان در شمال افغانستان دست کم ۱۵ نفر کشته شدند

به گفته مقامات محلی افغانستان، در انفجار یک مدرسه مذهبی در استان سمنگان در شمال افغانستان دست کم ۱۵ نفر کشته شدند