دانش و فناوری
کد خبر : 33162
جمعه - 4 آذر 1401 - 10:27

پرستاران انگلیس اعتصاب می‌کنند

رستاران در اکثر نقاط بریتانیا با برگزاری اولین اعتصاب در تاریخ ۱۰۶ ساله اتحادیه خود به دیگر کارمندان و کارگران انگلیس خواهند پیوست که در اعتراض به افزایش تورم و پایین بودن دستمزدها، دست از کار خواهند کشید.

رستاران در اکثر نقاط بریتانیا با برگزاری اولین اعتصاب در تاریخ ۱۰۶ ساله اتحادیه خود به دیگر کارمندان و کارگران انگلیس خواهند پیوست که در اعتراض به افزایش تورم و پایین بودن دستمزدها، دست از کار خواهند کشید.