دانش و فناوری
کد خبر : 3246
دوشنبه - 29 دی 1399 - 14:29

هر دقیقه ۱۴۰ انگلیسی واکسن‌کرونا دریافت می‌کنند

انگلیس در هر دقیقه به ۱۴۰ نفر واکسن کرونا تزریق می‌کند.

انگلیس در هر دقیقه به ۱۴۰ نفر واکسن کرونا تزریق می‌کند.