دانش و فناوری
کد خبر : 3241
دوشنبه - 29 دی 1399 - 13:28

واکنش‌های جهانی به بازداشت ناوالنی

به دنبال بازداشت آلکسی ناوالنی، منتقد برجسته کرملین توسط پلیس روسیه، بسیاری از کشورهای اروپایی خواستار آزادی وی شدند.

به دنبال بازداشت آلکسی ناوالنی، منتقد برجسته کرملین توسط پلیس روسیه، بسیاری از کشورهای اروپایی خواستار آزادی وی شدند.