دانش و فناوری
کد خبر : 3226
دوشنبه - 29 دی 1399 - 10:27

تظاهرات مسلحانه هواداران ترامپ در اوهایو

هواداران ترامپ برای برگزاری اعتراضات مسلحانه در ۵۰ ایالت آمریکا، فراخوان دادند.

هواداران ترامپ برای برگزاری اعتراضات مسلحانه در ۵۰ ایالت آمریکا، فراخوان دادند.