دانش و فناوری
کد خبر : 31893
پنجشنبه - 26 آبان 1401 - 12:27

آمریکا جاسوس چینی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دادگاه فدرال شهر «سینسیناتی» یک شهروند چینی را پس از اتهام به دست داشتن در سرقت اسرار تجاری چندین شرکت هواوفضای آمریکایی به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دادگاه فدرال شهر «سینسیناتی» یک شهروند چینی را پس از اتهام به دست داشتن در سرقت اسرار تجاری چندین شرکت هواوفضای آمریکایی به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.