دانش و فناوری
کد خبر : 31889
پنجشنبه - 26 آبان 1401 - 09:30

جمهوریخواهان صاحب اکثریت مجلس نمایندگان شدند

رسانه های آمریکایی چهارشنبه شب به وقت محلی در گزارش هایی، حزب جمهوریخواه را صاحب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند.

رسانه های آمریکایی چهارشنبه شب به وقت محلی در گزارش هایی، حزب جمهوریخواه را صاحب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند.