دانش و فناوری
کد خبر : 31871
چهارشنبه - 25 آبان 1401 - 13:29

تلاش بکام برای دزدیدن رونالدو

اینترمیامی امیدوار است که با توجه به شرایط کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، بتواند خیلی زود این بازیکن را به خدمت بگیرد.

اینترمیامی امیدوار است که با توجه به شرایط کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، بتواند خیلی زود این بازیکن را به خدمت بگیرد.