دانش و فناوری
کد خبر : 31850
چهارشنبه - 25 آبان 1401 - 07:27

رؤسای جمهور لهستان و آمریکا رایزنی کردند

دفتر ریاست جمهوری لهستان از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور این کشور با همتای آمریکایی خود پس از اصابت موشک به خاک لهستان خبر داد.

دفتر ریاست جمهوری لهستان از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور این کشور با همتای آمریکایی خود پس از اصابت موشک به خاک لهستان خبر داد.