دانش و فناوری
کد خبر : 3181
یکشنبه - 28 دی 1399 - 12:29

ممنوعیت تبلیغ سلاح در فیسبوک به دلیل مراسم بایدن

تبلیغ سلاح و تجهیزات حفاظتی در فیسبوک تا ۲ روز بعد از تحلیف بایدن ممنوع شد.

تبلیغ سلاح و تجهیزات حفاظتی در فیسبوک تا ۲ روز بعد از تحلیف بایدن ممنوع شد.