دانش و فناوری
کد خبر : 3175
یکشنبه - 28 دی 1399 - 10:27

رئیس پنتاگون: بی‌صبرانه منتظرم تا این کار را ترک کنم

مدیر موقت پنتاگون که از سوی دونالد ترامپ به این سمت منصوب شده است، می‌گوید «بی‌صبرانه منتظر»‌است تا در کمتر از یک هفته دیگر کارش را ترک کند.

مدیر موقت پنتاگون که از سوی دونالد ترامپ به این سمت منصوب شده است، می‌گوید «بی‌صبرانه منتظر»‌است تا در کمتر از یک هفته دیگر کارش را ترک کند.