دانش و فناوری
کد خبر : 31727
جمعه - 20 آبان 1401 - 17:27

روسیه دیگر گاز را ارزان نمی‌فروشد

ال ان جی روسیه دیگر با تخفیف در آسیا موجود نیست و این نشان می‌دهد که نگرانی خریداران در مورد تحریم‌های غرب و لطمه به وجهه آن‌ها کاهش یافته است.

ال ان جی روسیه دیگر با تخفیف در آسیا موجود نیست و این نشان می‌دهد که نگرانی خریداران در مورد تحریم‌های غرب و لطمه به وجهه آن‌ها کاهش یافته است.