دانش و فناوری
کد خبر : 31591
دوشنبه - 16 آبان 1401 - 09:30

قطع گستره برق در ایالت میشیگان آمریکا درپی طوفان

وزش طوفان شدید در ایالت میشیگان آمریکا، شبکه برق بیش از ۱۲۰ هزار مشترک را قطع کرد و خانه‌های آنها را در تاریکی فرو برد.

وزش طوفان شدید در ایالت میشیگان آمریکا، شبکه برق بیش از ۱۲۰ هزار مشترک را قطع کرد و خانه‌های آنها را در تاریکی فرو برد.