دانش و فناوری
کد خبر : 31577
یکشنبه - 15 آبان 1401 - 16:29

عذرخواهی جک دورسی به اخراج کارمندان توییتر

جک دورسی پس از این که ۵۰ درصد کارمندان توییتر توسط ایلان ماسک اخراج شدند، از این که این شرکت شبکه اجتماعی را بیش از حد سریع بسط و گسترش داد، معذرت خواهی کرد.

جک دورسی پس از این که ۵۰ درصد کارمندان توییتر توسط ایلان ماسک اخراج شدند، از این که این شرکت شبکه اجتماعی را بیش از حد سریع بسط و گسترش داد، معذرت خواهی کرد.