دانش و فناوری
کد خبر : 31542
شنبه - 14 آبان 1401 - 12:29

مراسم ۳۰ هزاری نفری در بحرین با حضور پاپ

۳۰ هزار نفر در مراسمی که پاپ در آن حضور داشت شرکت کردند.

۳۰ هزار نفر در مراسمی که پاپ در آن حضور داشت شرکت کردند.