دانش و فناوری
کد خبر : 31465
چهارشنبه - 11 آبان 1401 - 19:31

واکنش آمریکا به آزمایش موشکی کره شمالی

وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه پرتاب موشکی کره شمالی را که اخیرا انجام شده است محکوم کرد.

وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه پرتاب موشکی کره شمالی را که اخیرا انجام شده است محکوم کرد.