دانش و فناوری
کد خبر : 31457
چهارشنبه - 11 آبان 1401 - 14:27

پیام رسان مشهور گوگل برای همیشه تعطیل شد

این سرویس چت تصویری، طبق آنچه گوگل در ماه ژوئیه برنامه‌ریزی کرده بود، باید اول نوامبر ۲۰۲۲ به کار خود پایان می‌داد. البته کاربران می‌توانند تا اول ژانویه ۲۰۲۳ داده‌های خود را از طریق گوگل Takeout دانلود کنند، ولی از گوگل هنگ اوت دیگر نمی‌توانند استفاده کنند.

این سرویس چت تصویری، طبق آنچه گوگل در ماه ژوئیه برنامه‌ریزی کرده بود، باید اول نوامبر ۲۰۲۲ به کار خود پایان می‌داد. البته کاربران می‌توانند تا اول ژانویه ۲۰۲۳ داده‌های خود را از طریق گوگل Takeout دانلود کنند، ولی از گوگل هنگ اوت دیگر نمی‌توانند استفاده کنند.