دانش و فناوری
کد خبر : 31344
شنبه - 7 آبان 1401 - 08:32

خزانه داری آمریکا بنیاد ۱۵ خرداد را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اقدامات غیرمسئولانه، مخرب و غیرقانونی و در پی حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در مردادماه گذشته، تحریم‌هایی علیه بنیاد ۱۵ خرداد ایران اعمال کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اقدامات غیرمسئولانه، مخرب و غیرقانونی و در پی حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در مردادماه گذشته، تحریم‌هایی علیه بنیاد ۱۵ خرداد ایران اعمال کرد.