دانش و فناوری
کد خبر : 31266
چهارشنبه - 4 آبان 1401 - 14:31

کشف یک عمارت تاریخی با کمک «گوگل ارث»

کارشناسان معتقدند استفاده از هیپوکاست در گذشته هزینه زیادی داشته و باید به طور مداوم سوخت هیزم و نیروی کار برای کارکرد آن تامین می‌شد.

کارشناسان معتقدند استفاده از هیپوکاست در گذشته هزینه زیادی داشته و باید به طور مداوم سوخت هیزم و نیروی کار برای کارکرد آن تامین می‌شد.