دانش و فناوری
کد خبر : 31265
چهارشنبه - 4 آبان 1401 - 13:27

ژاپن به اوکراین وعده کمک برای عبور از زمستان سخت داد

«فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن وعده داد تجهیزات گرمایشی را برای پشتیبانی اوکراین در مقابله با سرمای فصل زمستان برای این کشور تامین خواهد کرد.

«فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن وعده داد تجهیزات گرمایشی را برای پشتیبانی اوکراین در مقابله با سرمای فصل زمستان برای این کشور تامین خواهد کرد.