دانش و فناوری
کد خبر : 31224
سه شنبه - 3 آبان 1401 - 10:27

انتقاد کوبا از تلاش‌های براندازانه آمریکا علیه ایران

«برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا همزمان با رد کردن «مداخله در امور داخلی سایر کشورها»، اعلام کرد: کوبا با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و تلاش برای براندازی نظم داخلی این ملت مخالف است.

«برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا همزمان با رد کردن «مداخله در امور داخلی سایر کشورها»، اعلام کرد: کوبا با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و تلاش برای براندازی نظم داخلی این ملت مخالف است.