دانش و فناوری
کد خبر : 31209
دوشنبه - 2 آبان 1401 - 17:27

شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایتخت سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در آسمان دمشق و اطراف آن خبر داد.

خبرگزاری رسمی سوریه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در آسمان دمشق و اطراف آن خبر داد.