دانش و فناوری
کد خبر : 31190
دوشنبه - 2 آبان 1401 - 08:28

حمایت قاطع فرانسه، انگلیس و آمریکا از اوکراین

سه کشور فرانسه، انگلیس و آمریکا با صدور بیانیه ای مشترک بر ادامه حمایت از اوکراین تا زمانی که ضروری باشد، تاکید کردند.

سه کشور فرانسه، انگلیس و آمریکا با صدور بیانیه ای مشترک بر ادامه حمایت از اوکراین تا زمانی که ضروری باشد، تاکید کردند.