دانش و فناوری
کد خبر : 31189
دوشنبه - 2 آبان 1401 - 08:28

تشریح آخرین وضعیت جسمی سلمان رشدی

نویسنده مرتد کتاب آیه‌های شیطانی، بینایی یک چشم و توان حرکت یک دست خود را از دست داد.

نویسنده مرتد کتاب آیه‌های شیطانی، بینایی یک چشم و توان حرکت یک دست خود را از دست داد.