دانش و فناوری
کد خبر : 31154
یکشنبه - 1 آبان 1401 - 08:27

مرگ دو پرستار درپی تیراندازی در بیمارستان دالاس

به دنبال تیراندازی مرگبار در بیمارستان متدیست در شهر دالاس آمریکا ۲ پرستار بخش زنان کشته شدند.

به دنبال تیراندازی مرگبار در بیمارستان متدیست در شهر دالاس آمریکا ۲ پرستار بخش زنان کشته شدند.