دانش و فناوری
کد خبر : 31115
شنبه - 30 مهر 1401 - 08:27

صدر اعظم آلمان به پکن می‌رود

اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز جمعه برنامه‌های خود را برای سفر به چین اعلام کرد زیرا برلین در حال بازنگری راهبرد کلی خود در قبال پکن است.

اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز جمعه برنامه‌های خود را برای سفر به چین اعلام کرد زیرا برلین در حال بازنگری راهبرد کلی خود در قبال پکن است.