دانش و فناوری
کد خبر : 3106
شنبه - 27 دی 1399 - 15:46

انجمن سلاح آمریکا اعلام ورشکستگی کرد

یکی از قدرتمندترین نهادهای مربوط به عاشقان سلاح در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد.

یکی از قدرتمندترین نهادهای مربوط به عاشقان سلاح در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد.