دانش و فناوری
کد خبر : 30962
دوشنبه - 25 مهر 1401 - 09:29

ترسیم مرز‌های دریایی موفقیتی برای مقاومت لبنان است

معاون دبیر کل حزب الله لبنان توافق درباره ترسیم مرز‌های دریایی لبنان با فلسطین اشغالی را یک دستاورد برای این کشور دانست که برآیند قدرت مقاومت و کنشگری دولت است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان توافق درباره ترسیم مرز‌های دریایی لبنان با فلسطین اشغالی را یک دستاورد برای این کشور دانست که برآیند قدرت مقاومت و کنشگری دولت است.