دانش و فناوری
کد خبر : 30939
یکشنبه - 24 مهر 1401 - 08:31

هزاران تونسی علیه «قیس سعید» دتظاهرات کردند

هزاران نفر در تونس علیه دولت این کشور دست به تظاهرات زدند و رئیس جمهور تونس را متهم به ناکارآمدی کردند.

هزاران نفر در تونس علیه دولت این کشور دست به تظاهرات زدند و رئیس جمهور تونس را متهم به ناکارآمدی کردند.