دانش و فناوری
کد خبر : 3089
شنبه - 27 دی 1399 - 11:30

وزیر بهداشت آمریکا هم استعفا کرد

وزیر خدمات بهداشتی و انسانی آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد.

وزیر خدمات بهداشتی و انسانی آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد.