دانش و فناوری
کد خبر : 3088
شنبه - 27 دی 1399 - 11:30

روسیه یک پهپاد غول پیکر آزمایش کرد

پهپاد سنگین تهاجمی روسی به نام «آخوتنیک-بی» (به روسی شکارچی) نخستین بمب خود را در اولین پرواز آزمایشی پرتاب کرد.

پهپاد سنگین تهاجمی روسی به نام «آخوتنیک-بی» (به روسی شکارچی) نخستین بمب خود را در اولین پرواز آزمایشی پرتاب کرد.